Son G�ncelleme01/10 : 15:29

Döviz Hesaplama

Döviz hesaplama aracýný kullanarak güncel kurlar üzerinden seçmiþ olduðunuz para birimini karþý para birimlerine çeviri iþlemlerini anýnda yapa bilirsiniz.
Sitene Ekle
Döviz Hesaplama Formu
Tutar :
(rn. 100.00)
Para Birimi :
evrilecek Birimi :

Döviz Kuru Çevirme Ýþlemi

Para birimlerini dilediðiniz bir baþka para birimin anlýk olarak güncellenen kurlar üzerinden hesaplama yapabilirsiniz. Döviz kur hesaplama aracýmýzda 68 adet para birimi bulunmaktadýr istekler doðrultusunda sürekli güncellenemeye ve geliþtirilmeye devam etmektedir.

Döviz nedir?

Döviz, dar anlamda (çek, poliçe gibi) yabancý parayý temsil eden belgeler. Türkçede yabancý ülkelerin paralarýna döviz denmektedir. Herhangi bir ülkenin parasýnýn, baþka bir ülkenin (veya ülkelerin) parasýna dönüþtürülmesiyle ilgili iþlemlere de döviz iþlemi veya kambiyo iþlemi denir. Döviz kelimesi dilimize Fransýzca'daki deviseden geçmiþtir. Genel olarak döviz dendiðinde milletlerarasý ödemelerde kullanýlan ödeme araçlarýnýn tamamý ifade edilir.

Döviz kuru nedir?

Döviz kuru, bir birim ülke parasýnýn diðer bir ülke parasý cinsinden fiyatýna, deðerine denir.[1] Bu kavram iki taraflý bir iliþkiyi içerir, bu yüzden iki taraflý (nominal) döviz kuru olarak da adlandýrýlýr.

Dünya Para Birimleri


Almanya

Euro
 
ABD Dolar  
Arjantin Arjantin Pesosu  
Arnavutluk Lek  
Avusturya Euro  
Avustralya Dolar  
Belçika Euro  
Birleþik Arap Emirlikleri Dirhem  
Brezilya Kruzeiro  
Bulgaristan Leva  
Cezayir Dinar  
Çek Cumhuriyeti Koruna  
Danimarka Danimarka Kronu  
Fransa Euro  
Finlandiya Euro  
Güney Afrika Cumhuriyeti Rand  
Hindistan Rupi  
Hollanda Euro  
Irak Irak Dinarý  
Ýngiltere Sterlin  
Iran Rial  
Ýrlanda Euro  
Ýspanya Euro  
Ýsrail Ýsrail Sekeli  
Ýsveç Ýsveç Kronu  
Ýsviçre Ýsviçre Frangý  
Ýtalya Euro  
Ýzlanda Ýzlanda Kronu  
Japonya Yen  
Kanada Kanada Dolarý  
Kuveyt Kuveyt Dinarý  
Libya Libya Dolarý  
Lübnan Lübnan Sterlini  
Lüksemburg Euro  
Macaristan Froint  
Meksika Peso  
Mýsýr Mýsýr Lirasý  
Nikaragua Kardoba  
Norveç Norveç Kronu  
Pakistan Pakistan Rupisi  
Polonya Sloty  
Portekiz Euro  
Romanya Lei  
Rusya Ruble  
Seyþel Rupi   
Singapur Dolar  
Suudi Arabistan Riyal  
Þili Yeni Peso  
Tunus Tunus Dinarý  
Türkiye Türk Lirasý  
Ürdün Ürdün Dinarý  
Venezuela Bolivar  
Vietnam Vietnam Dolarý  
Yeni Zelanda Yeni Zelanda  
Yugoslavya Dinar  
Yunanistan Euro

 

Dolar kuru çeviri iþlemleri;

Her türlü para birimini kurlar arasý dönüþümünü döviz hesaplama aracýmýzdan online olarak yapabilirsiniz. Hesaplamalar anlýk kurlar üzerinden yapýlmaktadýr.

Altýn ile ilgili tüm çeviri iþlemlerini altýn hesaplama aracýmýzý kullanarak yapabilirsiniz.

Yorum Sistemi Disqus
ARA
Girdiiniz Miktarn KDV'si
Kdv Hari Kdv Dahil
KDV Hari Miktar
%
KDV Tutar
00.00 TL.
KDV Dahil Tutar
00.00 TL.

DOUM GN HESAPLA

Hangi gn doduunuzu merak ediyormusunuz? Aadaki from alanna doum
tarihinizi yazn HesapMatik sizin iin hangi gn doduunuzu hesaplasn
Doduunuz Gn :
Doduunuz Ay :
Doduunuz Yl :
Hemen Hesapla

MESAFE HESAPLA

Nereden :
Nereye :
Mesafe Hesapla
� Copyright 2014 - Hesapmatik.com Online Hesaplama Merkezi
Hesapmatik Tescilli bir markad�r t�m Haklar� Sakl�d�r.
Sitede yer alan hesaplama ara�lar�n�n ve makalelerin telif haklar� yazarlar�n kendilerine veya yetki verdikleri ki�ilere aittir. ��eri�in izin al�nmadan kopyalanmas� ve kullan�lmas� 5846 say�l� Fikir ve Sanat Eserleri Yasas�na g�re yasakt�r.