İşsizlik Maaşı Hesapla
İşsizlik Maaşı Alınacak Yıl
Son 3 Yıldaki Prim Gün Sayısı
600 günden az
600 - 899 gün arası
900 - 1079 gün arası
1080 gün (3 yıl kesintisiz çalışma durumunda)
1. Ay Brüt Ücret
2. Ay Brüt Ücret
3. Ay Brüt Ücret
4. Ay Brüt Ücret
Hesapla